SSI Research: “Định giá thị trường hiện tại không an toàn cho các giao dịch mua mới”

06/07/2021

SSI Research khuyến nghị nhà đầu tư cần chú trọng chặt chẽ trong giai đoạn này do chứng khoán Việt sẽ phải đối diện với một số rủi ro tiềm ẩn trong giai đoạn 6 tháng cuối năm có thể đến từ áp lực lạm phát quay lại. Đồng thời, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận có thể không còn mạnh trong quý 3 và quý 4 do ảnh hưởng Covid-19 kéo dài, chi phí đầu vào tăng làm thu hẹp biên lợi nhuận cũng như hết hiệu ứng so sánh trên nền thấp của cùng kỳ 2020.

Comments 0

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *